Depremzedelerin yapılandırma taksit tarihlerine ilişkin açıklama

Gelir İdaresi Başkanlığı, deprem bölgesine mücbir sebep hali devam eden yerlerde 7440 sayılı yasayla getirilen yapılandırma hükümlerine göre taksit ödeme sürelerine ilişkin açıklama yaptı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair 7440 sayılı kanun genel tebliğine göre, tebliğ hükümleri, mücbir sebep halinin 30 Kasım’a kadar uzatılması uygun görülen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerini kapsıyor.

BİRİNCİ TAKSİTTE SÜRE 1 NİSAN’A KADAR

Buna göre, sayılan yerlerdeki dairelere 7440 sayılı yasa kapsamında yapılacak başvuruların 29 Şubat 2024 tarihine kadar yapılması ve ödenecek birinci taksitin 31 Mart 2024 (bu tarihin resmî tatile rastlaması nedeniyle 1 Nisan 2024) tarihine, ikinci taksitin 30 Nisan 2024 tarihine kadar, diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi gerekiyor.

Bu yerlerdeki mükellefler, yasa kapsamında matrah ve vergi artırımından yararlanmak için başvuru süresi 29 Şubat 2024, gelir, kurumlar ve katma değer vergisi ile gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisi tutarlarını ödeme süresi ise 31 Mart 2024 olarak belirlendi. Bu tutar talep edilmesi hâlinde ilk taksiti Mart/2024 ayından başlamak üzere aylık dönemler halinde 12 eşit taksitte ödenebilecek.

DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

Mükelleflerin, KDV stok beyanına ilişkin beyanname ve eki envanter listesinin verilmesine ilişkin tarih, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonu olan 29 Şubat 2024 olarak tespit edildi. Yapılacak beyan üzerine tahakkuk edecek tutarlar da aynı süre içinde ödenecek.

İlgili yasayla, ÖTV’nin konusuna giren malları bu madde kapsamında beyan eden ve alış belgelerini ibraz edemeyen mükelleflerin, bu malların beyan tarihindeki miktarı ve emsal bedeli üzerinden geçerli olan ÖTV’yi 29 Şubat 2024 tarihine beyan etmeleri ve bu beyan üzerinden aynı süre içinde ödemeleri gerekiyor.

Mükelleflerin, yasanın 6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında ödenmesi gereken KDV’nin, ilk taksitini 29 Şubat 2024 tarihine kadar beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitlerini beyanname verme süresini takip eden birinci ve ikinci ayda olmak üzere 3 eşit taksitte, 3. fıkrası hükümlerinden yaralanmak istemeleri halinde 29 Şubat 2024 tarihine kadar beyan etmek suretiyle düzeltmeleri ve beyan edilen tutarlar üzerinden hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde ödemeleri gerekiyor.

Öte yandan, Adana, Diyarbakır, Elazığ, İslahiye ve Nurdağı ilçeleri hariç olmak üzere Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İli Gürün ilçesinde mücbir sebep hali 31 Temmuz’da sona erdiğinden, bu yerlerde bulunan dairelere 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılacak başvuru ve ödemelerin bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair 7440 sayılı kanun genel tebliğindeki açıklamalara göre yapılması gerekiyor. (REUTERS)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir